Tag: kiến trúc sư

Nhà nghệ thuật nhỏ bằng thép

Công trình này được thiết kế như là một công trình độc lập về sử dụng năng lượng (không cần sử dụng điện năng từ mạng lưới điện quốc gia mà sử dụng năng lượng do chính tòa nhà) nhờ ứng dụng hệ thống năng lượng mặt trời và hệ thống tái sử dụng nước ...

Những ngôi nhà nhỏ xinh trên thế giới

Xuất phát từ quan điểm tiết kiệm năng lượng trong các công trình nhà ở, sống trong một ngôi nhà nhỏ là một trong những cách tốt nhất để giảm thiểu tiêu thụ năng lượng, thân thiện môi trường sinh thái. Tuy nhiên, để từ bỏ lối sống xa xỉ trong một không gian rộng và ...