Tag: công ty nhà nhỏ

Những ngôi nhà nhỏ xinh trên thế giới

Xuất phát từ quan điểm tiết kiệm năng lượng trong các công trình nhà ở, sống trong một ngôi nhà nhỏ là một trong những cách tốt nhất để giảm thiểu tiêu thụ năng lượng, thân thiện môi trường sinh thái. Tuy nhiên, để từ bỏ lối sống xa xỉ trong một không gian rộng và ...