Tag: công trình công cộng

Mẫu Thiết Kế Công Trình Công Cộng 22.5

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 22.5 (m) - Chiều Sâu:  40 - Qui Mô: 2 tầng

Mẫu Thiết Kế Công Trình Công Cộng 7

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 15 (m) - Sâu: 8m

Mẫu Thiết Kế Công Trình Công Cộng 22

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 30 - Chiều Sâu:  20 - Qui Mô: 2 tầng

Mẫu Thiết Kế Công Trình Công Cộng 9.9

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 20 (m) - Chiều Sâu:  10

Mẫu Thiết Kế Nhà Ở Đô Thị Mới 20 x 30

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 20 (m) - Chiều Sâu: 30 (m) - Qui Mô: 3 tầng

Mẫu Thiết Kế Nhà Ở Đô Thị Mới 5

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 5 (m) - Chiều Sâu: N/A - Qui Mô: 4 tầng

Mẫu Thiết Kế Nhà Ở Đô Thị Mới 4

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 4 (m) - Chiều Sâu: N/A - Qui Mô: 4 tầng

Mẫu Thiết Kế Nhà Ở Đô Thị Mới 14

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 14 (m) - Chiều Sâu: N/A - Qui Mô: 3 tầng