Tag: công trình công cộng 4 tầng

Mẫu Thiết Kế Nhà Ở Đô Thị Mới 5

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 5 (m) - Chiều Sâu: N/A - Qui Mô: 4 tầng

Mẫu Thiết Kế Nhà Ở Đô Thị Mới 4

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 4 (m) - Chiều Sâu: N/A - Qui Mô: 4 tầng