Tag: công trình có mặt tiền rộng

Mẫu Thiết Kế Công Trình Công Cộng 22

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 30 - Chiều Sâu:  20 - Qui Mô: 2 tầng

Mẫu Thiết Kế Công Trình Công Cộng 9.9

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 20 (m) - Chiều Sâu:  10

Mẫu Thiết Kế Nhà Ở Đô Thị Mới 20 x 30

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 20 (m) - Chiều Sâu: 30 (m) - Qui Mô: 3 tầng