Mẫu nhà ở đô thị mới

Mẫu Thiết Kế Nhà Ở Đô Thị Mới 20 x 30

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 20 (m) - Chiều Sâu: 30 (m) - Qui Mô: 3 tầng

Mẫu Thiết Kế Nhà Ở Đô Thị Mới 5

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 5 (m) - Chiều Sâu: N/A - Qui Mô: 4 tầng

Mẫu Thiết Kế Nhà Ở Đô Thị Mới 4

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 4 (m) - Chiều Sâu: N/A - Qui Mô: 4 tầng

Mẫu Thiết Kế Nhà Ở Đô Thị Mới 14

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 14 (m) - Chiều Sâu: N/A - Qui Mô: 3 tầng